شکل گیری گروه

پس از ورود به دوره ی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر نظر به اینکه اعضای تیم از گذشته در فضاهای گوناگون مسابقات رباتیکی بودند، این بار در قالب تیم Hopeدر دانشگاه صنعتی امیرکبیر گرد هم آمده و به ادامه ی فعالیتهای رباتیکی خود پرداختند.

در همین راستا در مرداد ماه سال 1396تیم Hopeدر لیگ دانشجویی مسابقات مقدماتی المپیاد جهانی
رباتیک در شهر نیشابور مقام اول را کسب نمود.

پس از آن در شهریورماه همان سال در لیگ دانشجویی مسابقات انتخابی المپیاد جهانی رباتیک در شهر تهران مقام اول را کسب و سهمیه حضور در مسابقات جهانی WRO2017در کشور کاستاریکا را اخذ
نمود.

در ادامه سلسله فعالیتهای تیم رباتیک Hopeدر اسفندماه سال ، 1396در بخش دانشجویی، لیگ رباتهای چرخدار مسابقات بین المللی رباتیک و هوش مصنوعی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران(فیراکاپ آزاد ایران،) مقام دوم را کسب و مجوز حضور در مسابقات جهانی فیراکاپ 2018را بدست آورد.

تیم Hopeدر مردادماه سال 1397با شرکت در مسابقات جهانی فیراکاپ 2018کشور تایوان، در آنجا نیز
دگر بار افتخار آفرینی کرد و در لیگ ربات چرخدار سرعتی(
RoboSot Race) مقام سوم جهان را کسب
نمود.

ملاقات با مشاوران ما

amazing-business-woman-holding-clipboard-looking-8E2Y5Z776

ستاره سلطانی

مدیر امور مالی
concentrated-businessman-using-laptop-computer-PE3ARHB56

ابراهیم سمیعی

مشاور مارکتینگ
Full-body-portrait-of-professional-business-woman55

سارا رفیعی

مشاور مالی
portrait-of-a-man-using-tablet-computer-PCDLD3R3

بامداد زمانی

بنیانگذارا
Logo_wro
fira2-02-s2
1AKUT-new
Iran-TVU
sdf
ni